Dnes je Pondelok 25. jún 2018 meniny má Tadeáš
rajecký
borošovec
kros
duatlon
kros
triatlon
beh rajeckým
rínkom
medvedí
okruh
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
aktuality
propozície
prihláška
štartovka
výsledky
fotky
video
partneri
main
RAJECKÝ MARATÓN 2018
35. ročník
Slovenský pohár v maratóne Bratislava-Rajec-Košice
  všeobecné pokyny pre pretekárov

Prezentácia :  veľká zasadacia miestnosť Mestského úradu Rajec,  námestie SNP
Piatok : 11.08.2017 od 16:00 do 22:00.
Sobota: 12.08.2017 od 06:30 do 8:00.
Šatne, sprchy : V priestoroch mestskej základnej školy  (Lipová ulica cca 500m od štartu) Pretekári sú povinní opustiť šatne a sprchy do 17:00 hod  (12.08.2017)
Parkovanie:  parkovisko zdravotného strediska  Rajec (Poliklinika) vzdialené cca 100m od šatní a 500m od štartu a cieľa inak podľa pokynov organizátora a priloženej mapy: veľká mapa

Toalety:
Prenosné WC  budú umiestnené cca 50m od štartu v priestore parkoviska  z bočnej strany Mestského úradu.
Meranie časov: Časy sú merané  pomocou čipov. Výkon pretekára bez čipu  nebude hodnotený!  
Umiestnenie čipov bežci :  čip je úž umiestnený na zadnej strane štartovného čísla prosíme aby ste ho neodstraňovali .
Umiestnenie čipov In-line :  čip je potrebné  si pripnúť na nohu ( členok) .
Štartové číslo: Pozorne si pri priradení štartového čísla skontrolujte vaše meno a priezvisko, rok narodenia a disciplínu, aby pri zhode priezviska  nedošlo k zámene a z toho vyplývajúcim problémom.
Maratón, polmaratón, hobby beh, deti ( MZ pneu),  in-line - všetci účastníci pretekov  dostanú jedno   štartové číslo, ktoré sú povinní umiestniť si viditeľne na prsiach.
Štartové číslo sa musí nosiť tak, ako bolo vyhotovené, nesmie sa odstrihnúť, preložiť alebo prekrývať. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaný. Za porušenie tohto pravidla (pravidlá IAAF – pravidlo 143 body 7,8) bude pretekár diskvalifikovaný.
Vo vlastnom záujme na  zadnú stranu štartového čísla prosím perom napíšte dobrovoľne svoje meno  kontakt na blízku osobu, prípadne dôležitú  informáciu o vašom zdravotnom stave. Napísanie tejto informácie je dobrovoľné, môže nám však výrazne pomôcť pri vašich zdravotných problémoch počas behu.

Štart
: Námestie SNP podľa časového harmonogramu a kategórii. Otvorenie štartovacieho koridoru bude o 8.30 hod. Vstup samostatne podľa rozpisu prebiehajúcich štartov jednotlivých kategórii.
Pretekári in-line: Každý účastník in-line pretekov  musí mať na hlave prilbu!
Pred štartom si môžu naložiť svoje veci na prezlečenie do označených áut pristavených cca 100m od štartovacieho koridoru. Štart o 8:59 hod pred štartom bežcov. Cieľ in-line: Čičmany, na obrátke maratónu (22,20 km).
Odvoz pretekárov in-line je zabezpečený z cieľa pretekov v Čičmanoch kyvadlovou dopravou preto je zakázané  in-line pretekárom návrat do miesta štartu na korčuliach  Vstup a prejazd korčuliarov cieľom v Rajci je zakázaný.
Bežci maratón a polmaratón: štartujú o 09:00 hod. Hlásateľ bude od 8:55 hod. oznamovať každú minútu až do štartu.
Bežci MZ Pneu 2000m: (všetci nad 10r) štartujú o 09:20 hod. Vyhodnotení  budú prví  traja pretekári  M/Ž  ihneď po dobehnutí posledného pretekára. 
Bežci MZ Pneu 400m: (všetci do 10r)štartujú o 09:22 hod. Vyhodnotení  budú prví  traja pretekári  M/Ž  ihneď po dobehnutí posledného pretekára.

Trať maratón: bežci absolvujú jeden okruh mestom a následne pokračujú po vyznačenej trati do Čičmian a späť. (obrátka je na 22,2km)
Trať polmaratón: bežci absolvujú jeden okruh mestom a následne pokračujú po vyznačenej trati do Rajeckej Lesnej a Rajecko - Lesnianskej doliny, kde je obrátka naspäť.  (pre zmenu trate pozri nákres)
Trať Bežci MZ pneu 2000m: jeden okruh mestom  
Trať Bežci MZ pneu 400m: jeden okruh  námestím SNP a bočnými ulicami 
Všetci pretekári sú povinní prebehnúť všetkými kontrolami na trase pretekov. Zmeny smeru budú vyznačené zábranami a smerovými páskami. Každý kilometer bude vyznačený nápisom na ceste, každý 5.km aj vertikálnym ukazovateľom.
Kritické miesta na trati: Rajecká lesná - oddelenie polmaratónu od maratónu
Preteká sa na uzatvorenej ceste v doprovode sprievodných vozidiel polície a označených  vozidiel.
Občerstvenie polmaratón : 5km, 9km, 13km, 16km, 19km, cieľ
Občerstvenie maratón : 5km, 11 km, 16 km, 20,0 km, 24 km, 29 km,33km, 37,5 km, 40 km  
Zvýraznené občerstvovacie stanice sú spoločné pre maratón a polmaratón                         
Na občerstvovacích staniciach  bude na prvých stoloch umiestnené vlastné občerstvenie, na ďalších stoloch budú k dispozícii nápoje v plastových pohároch, za nimi občerstvenie a špongie. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc, sa vystavuje riziku, že bude diskvalifikovaný (pravidlá IAAF – pravidlo 240 bod 9/e).
Vlastné občerstvenie pre maratón: Vlastné občerstvenie v nerozbitných uzatvorených nádobách so zreteľným označením štartového čísla a kilometra príslušnej občerstvovacej stanice musia pretekári odovzdať najneskôr  12.08.2017 do 8:00 hod. v mieste prezentácie. Organizátor neručí za obsah vlastného občerstvenia, ani za jeho  podanie  pretekárovi na trati. Pre účastníkov  polmaratónu nie je zabezpečované  vlastné občerstvenie.

Lekárska pomoc:
Zdravotná hliadka bude mať stanovisko v priestoroch cieľa. Rýchla zdravotná služba sa bude podľa potreby  pohybovať na trase pretekov.

Upozornenie: Sprevádzanie pretekárov trénermi, rodinnými príslušníkmi  alebo inými osobami na bicykloch, korčuliach alebo osobných autách, ako aj vstup týchto osôb do cieľovej roviny, je zakázaný a bude organizátorom zamedzený . Prípadný sprievod dopravná polícia alebo osoby poverené organizátorom z trasy pretekov cieľa a cieľovej roviny  vykážu. Organizátor preteku má povolenie na užívanie komunikácie do 15:00 hod. Po 15:00 hodine organizátor neručí za bezpečnosť pretekárov na trati.
Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz lekára alebo rozhodcu, ktorého určí organizačný výbor. (pravidlá IAAF – pravidlo 240 bod  8/b).

Cieľ: Po prebehnutí cieľom budú pretekári plynule prechádzať zúženým koridorom, kde dostanú účastnícku medailu, štartovné číslo vrátane jednorázového  čipu  na meranie času sa neodovzdáva       
Občerstvenie: Pretekár MARATÓN, POL MARATÓN, IN-LINE  má nárok na jeden nápoj, zmrzlinu  a jedno jedlo. Občerstvenie mu bude vydané na štartové číslo (lístok).                       
Vyhlasovanie výsledkov: 12.08.2017 o 14:00 hod., hlavná tribúna na námestí SNP

Výsledky: Predbežné výsledky maratónu, polmaratónu, in- line preteku budú zverejnené na stránke    www.sportsofttiming.sk, www.vos-tpk.sk  a www.rajeckymaraton.sk
©2017 dojava