Dnes je Piatok 14. jún 2024 meniny má Vasil
rajecký
borošovec
kros
duatlon
beh rajeckým
rínkom
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
MENU
aktuality
propozície
výsledky
fotky
main
RAJECKÝ KROS TRIATLON 2024
12. ročník
  propozície
Usporiadateľ: Maratón klub Rajec v spolupráci s Slovenská triatlonová únia STÚ
Termín: 18. 7. 2020
Miesto: Rybník Košiare 49°04'27,4"S   18°36'46,7"V pod hrádzou rybníka Košiare
Z cesty 517 smerom od Rajca, do Považskej Bystrice odbočiť za Rajcom cca 500m vľavo na prašnú cestu a asi po 900 m sa dostanete pod hrádzu rybníka Košiare. (odbočka je vyznačená na mape)

Zobraziť RAJECKÝ CROSS TRIATLON - rybník Košiare na väčšej mape
Kategórie:
kategória názov vek rok narodenia
D, Dky Dorastenci a Dorastenky 16 - 17 rokov (2008 - 2007)
J, Jky Juniori, Juniorky 18 - 19 rokov (2006 - 2005)
M Muži 20 - 39 rokov (2004 - 1985)
V1 Veteráni 1 Muži 40 - 49 rokov (1984 - 1975)
V2 Veteráni 2 Muži 50 a viac rokov (1974 a starší)
Ž Ženy 20 - 39 rokov (2004 - )
Vy Veteránky Ženy 40 a viac rokov (1984 a staršie)
Trate: plávanie - otvorená vodná plocha
cyklistika - trate pre horský bicykel
beh - zvlnený terén
Trate nie sú uzatvorené každý pretekár sa zúčastňuje podujatia na vlastné zdravotné a materiálne riziko a je povinný sa riadiť pokynmi organizátora, hlavného rozhodcu a technického delegáta.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tratí a časového harmonogramu.
 
kategória plávanie bicykel beh
A - Slovenský pohár M, Ž, V1, V2, Vy 1km
(2x500m)
30km
(2x15km)
9km
(2x4,5km)
B - Slovenský pohár D, Dky, J, Jky, Hoby (open) 500m
(1x500m)
15km
(1x15km)
4,5km
(1x4,5km)
C - Štafety - len na tratiach typu A 1km
(2x500m)
30km
(2x15km)
9km
(2x4,5km)

Zobraziť RAJECKÝ CROSS TRIATLON - trate na väčšej mape
Prihlášky: prihlasovať sa je možné len cez on-line prihlasovací systém STÚ najneskôr do 12. 7. 2020
Na mieste prezentácie nie je možná registrácia nových účastníkov.
Prezentácia: 08:00 - 10:15 pod hrádzou rybníka Košiare - len vopred prihlásený pretekári

Štartovné:

kategória štartovné    
A kategórie - Slovenský pohár M, Ž, V1, V2, Vy 20 €    
B kategórie - Slovenský pohár D, Dky, J, Jky, Hoby 15 €    
C kategórie - Štafety - len na tratiach typu A 20 €    

Podľa pravidiel STU (registračné poplatky) bod 7.2  je každý slovenský neregistrovaný pretekár povinný uhradiť 2€ jednorázový  poplatok. Poplatok je organizátor povinný odviesť v prospech účtu STU.

Úhrada štartovného: je možná len v hotovosti počas prezentácie
  každý účastník pri prezentácii dostane:
   plaveckú čiapku (farebne odlíšenie pretekárov),
   štartovné číslo( farebne odlíšenie pretekárov),
   2x nálepka pre označenie prilby a bicykla,
   čip pre meranie času,
   reklamné materiály, výrobky f. Kompava
Štart: 11:00 - ŠTART Všetkých kategóriii A, B aj C
Štartový balíček: každý účastník dostane  pri prezentácii plaveckú čiapku (farebne odlíšenie pretekárov), štartovné číslo (farebne odlíšenie pretekárov) 2x nálepka pre označenie prilby a bicykla, čip pre meranie času, reklamné materiály, výrobky f. Kompava
Meranie času: elektronicky čipová technika (SunBell)
Časový harmonogram: sobota 18. 7. 2020
prezentácia: 08:00-10:15
otvorenie depa: 10:00-10:45
poučenie výklad trate: 10:50 na mieste štartu plaveckej časti
štart kategórií A,B,C: 11:00
predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov bude  najneskôr 1 hodinu po dobehnutí posledného pretekára
Občerstvenie: každý účastník na bežeckej časti a po dobehnutí v cieli
Súťažný výbor: riaditeľ: Ján Kavec
hlavný rozhodca:
technický delegát:
Podmienky a povinnosti pretekárov:
 1. Preteká sa podľa platných pravidiel STU a týchto propozícii.
 2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo , vrátane pripravenosti na preteky.
 3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.
 4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas  cyklistickej časti od momentu dotyku s bicyklom, až po uloženie bicykla v depe.
 5. Štartovné čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 6. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky!!!
 7. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
 8. Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
 9. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania, správať sa ohľaduplne k okoliu, životnému prostrediu,  návštevníkom a divákom.
 10. V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi a rozhodcovi.
 11. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 12. Protesty je možné podať písomne najneskôr však 18. 7. 2020, do 30min po zverejnení výsledkov  v kancelárii preteku. Vklad 20 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 13. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu zaväzuje prihláseného zúčastniť sa kros triatlonu, ak tak neurobí je povinný nahlásiť svoju neúčasť najneskôr do 24 hodín pred štartom.
 14. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov  súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v tomto formulári v bodoch 1 až 14.
Povinná výbava: cyklistická prilba, preukaz poistenca.
Riaditeľ pretekov: Ján Kavec
j.kavec@pneunaradie.sk
tel.: 0903806153
©2023