Dnes je Utorok 28. september 2021 meniny má Václav
rajecký
borošovec
kros
duatlon
kros
triatlon
beh rajeckým
rínkom
medvedí
okruh
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
MENU
aktuality
propozície
fotky
partneri
INFORMÁCIE
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
NA PODUJATÍ
OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM
OSOBNÝCH ÚDAJOV
ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
ŠPORTOVÉHO PODUJATIA
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
MALOLETÉHO - TLAČIVO
main
RAJECKÁ ŠTAFETA 2021
5. ročník
  propozície
Usporiadateľ: Maratón klub Rajec
Termín: 14. 8. 2021 o 09:00hod
Miesto:

Rajec, Námestie SNP - kliknite pre zobrazenie na mape

Prihlášky:
PRIHLÁSIŤ SA JE MOŽNÉ LEN CEZ ON-LINE PRIHLASOVACÍ SYSTĚM! Prihlásiť sa na mieste nebude možné.
Prihlasovanie bude ukončené v nedeľu 8. 8. 2021 o 22:00hod. Od pondelka 9. 8. 2021 sa už nebude dať prihlásiť!. Štartová listina bude skontrolovaná a uzatvorená. Bude možné sa už len zaprezentovať, vyzdvihnúť si štartové číslo, čip, pamätné predmety a pod.
Štartovné:

ŠTAFETA: účastnícky limit = 80 štafiet = 320 pretekárov
70€ / za štafetu do 31. 5. 2021
90€ / za štafetu od 1. 6. 2021 do 30.6. 2021
100€ / za štafetu od 1. 7. 2021 do 8. 8. 2021

   Vek každého účastníka štafety musí byť minimálne 15 rokov. Maximálny kapacitný limit je stanovený na 80 štafiet!

Štartovné uhrádzať len do 8. 8. 2021!

Platby realizovať len vkladom alebo prevodom na účet:
  číslo účtu: SK29 0900 0000 0000 7651 0656 alebo 0076510656/0900
  variabilný symbol: uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 01082021)
  do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

neplaťte poštovou poukážkou!

Pri platbe zo zahraničia uvádzajte:
  číslo účtu IBAN: SK29 0900 0000 0000 7651 0656
  SWIFT: GIBASKBX
  názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pretekári dostanú tričko, ponožky, medailu, štartové číslo, časopis RAJECKÝ MARATÓN, bagetu, BIRELL alebo kofolu ...

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného nie od dátumu prihlásenia!

UZÁVIERKY TERMÍNOV! Kvôli prehľadnosti a zrozumiteľnosti šatrtovej listiny budú k uvedenému termínu 30.6. 2021, 31.7 2021zo štartovej listiny vymazané štafety, ktoré k tomuto termínu nebudú mať zaplatené štartovné. Je to termín kedy sa mení výška štartovného, takže štafety zmazané zo štartovej listiny sa v prípade záujmu musia prihlásiť znova a štartovné zaplatiť podľa aktuálneho cenníka do nasledujúceho termínu.

UPOZORNENIE! Štartovné vraciame len po odhlásení sa z pretekov vrámci Rajeckého Maratónu a to len na za základe lekárskeho potvrdenia o vašej neschopnosti sa zúčastniť a len do 31.7. 2021 , s manipulačným poplatkom 5€. Po tomto termíne bude vaše štartovné použité na to, za čo bolo zaplatené, teda na prípravu vašej účasti na pretekoch. Samozrejme budú vám nachystané všetky prezenty, ktoré si môžete vyzdvihnúť pri prezentácii v Rajci.

Ubytovnie:
Usporiadateľ zabezpečuje len ubytovanie v telocvični za symbolických 5€ / osobu, vo vlastných spacákoch a karimatkách
za ubytovanie sa platí zvlášť až pri samotnej prezentácii
... ďalšie možnosti ubytovania môžete nájsť napr. na www.rajeckapohoda.sk ...
Šatne, sprchy: Základná škola na Lipovej ulici
Stravovanie: Po dobehnutí do cieľa každý pretekár obdrží bagetu, BIRELL alebo kofolu ...
Prezentácia: Na námestí SNP v budove Mestského úradu
  13. 8. 2021 - 16:00 - 22:00 hod.
  14. 8. 2021 - 06:30 - 08:00 hod.
Čipy a meranie časov:
Pri prezentácii každý pretekár dostane štartové číslo a každá štafeta dostane aj identifikačný čip, pomocou ktorého vám bude zmeraný čas. Štartové číslo je každý pretekár povinný nosiť na určenom mieste počas celých pretekov. Štvrtý člen štafety je povinný spolu s štartovým číslom nosiť na určenom mieste aj identifikačný čip počas celého štvrtého úseku a prebehnúť s ním cez cieľ. Bez čipu vám nebude zmeraný čas a teda nebudete zaradený ani do výsledkovej listiny.

Meranie časov a zapožičanie čipov zabezpečuje VOS-TPK
Program: 8:45 slávnostné otvorenie
8:59 ŠTART IN-LINE polmaratón
09:00 ŠTART
           RAJECKÝ MARATÓN

           RAJECKÝ POLMARATÓN
           RAJECKÁ ŠTAFETA
09:20 ŠTART MZ Pneu RAJECKÝ BEH - 2000m - deti do 15 rokov
09:22 ŠTART MZ Pneu RAJECKÝ BEH - 400m - deti do 10 rokov
14:00 vyhlásenie výsledkov RAJECKÉHO MARATÓNU 2021
Kategórie:

ŠTAFETY:
   PS
- absolútne poradie

Trať:
   Polmaratón:
Trať meria 21 097m, úradne premeraná, povrch trate je asfaltový, výškový rozdiel je 100m. Štart aj cieľ Rajeckého polmaratónu je na námestí SNP v Rajci. Po štarte sa beží 2-km okruh mestom, ulicami Sládkovičova, Hurbanova, Moyzesova, Obrancov mieru, Nádražná, Jánošíkova, Hurbanova, Šafárikova, Nádražná, nám. SNP, potom cez Šuju, Rajeckú Lesnú na obrátku vo Frívaldskej doline a späť na námestie v Rajci.

1. úsek:
     Námestie SNP - Bistro OÁZA Šuja - 4800m
2. úsek:
     Bistro OÁZA Šuja - 10.km nad Rajeckou Lesnou - 5200m
3. úsek:
     10.km nad Rajeckou Lesnou - obecný úrad Rajecká Lesná - 5000m
4. úsek:
     obecný úrad Rajecká Lesná - Námestie SNP - 6100m

   Autobusy:
Pretekári budú na jednotlivé úseky štafety rozvážaní aj zvážaní pristavenými autobusmi. Výnimkou sú len pretekári, ktorí pobežia 1. úsek štafety, tí sa vracajú späť do Rajca "po vlastných" pretože bežia okruh ulicami Rajca a ich úsek končí cca 1km za hranicou Rajca.

Autobusy budú označené číslami podľa príslušných úsekov štafety a budú pristavené v Sládkovičovej ulici hneď za námestím SNP v smere na Čičmany ako sa štartuje a vybieha smerom na trať po okruhu Rajcom. Odchod autobusov na jednotlivé stanovištia bude o 08:45hod. Potom bude trať uzatvorená a nebude možné sa inak dostať na trať, preto je potrebné dodržať čas odchodu.

   Mapa trate:
Zobraziť RAJECKÝ POLMARATÓN - 22097m na väčšej mape
Upozornenie:
Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa pretekov na vlastné nebezpečenstvo.
Občerstvovačky:
Občerstvovacie stanice sú na 5., 10., 13., 16. a 19.km
Vlastné občerstvenie nie je možné!
k dispozícii je: podľa aktuálnej pandemickej situácie - iontový nápoj, voda, minerálka, ovocie (banány, pomaranče, melóny...), sušienky, keksy, čokoláda, soľ a špongie na osvieženie.
Informácie: www.rajeckymaraton.sk
pavol.uhlarik@gmail.com
jano.vanak@gmail.com

Riaditeľ pretekov:

Pavol UHLÁRIK, Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec
©2021