Dnes je Pondelok 22. január 2018 meniny má Zora
rajecký
borošovec
kros
duatlon
kros
triatlon
beh rajeckým
rínkom
medvedí
okruh
rajecký
maratón
rajecký
polmaratón
rajecká
štafeta
rajecký
in-line
mz pneu
rajecký beh
rajecká
12-minútovka
o klube
mkr
aktuality
propozície
výsledky
fotky
video
main
RAJECKÝ KROS DUATLON 2018
8. ročník
Slovenský pohár v kros duatlone
  propozície
Usporiadateľ: Maratón klub Rajec v spolupráci s Slovenská triatlonová únia STÚ
Termín: 1. máj 2018 (utorok)
Miesto: Rajec, parkovisko pri kúpalisku Veronika, Bystrická 57, 01501 Rajec
Štart: 10:15 - ŠTART Žiaci a Žiačky
11:00 ŠTART kategórie Dorastenci, Muži, Ženy a Hobby
Prezentácia: 8:30-10:00 pri kúpalisku Veronika v Rajci
Prihlášky: prihlasovať je možné len cez on-line prihlasovací systém najneskôr do 26.4.2018
Na mieste prezentácie nie je možná registrácia nových účastníkov.
Trate:
kategória beh bicykel beh
A - Muži, Ženy, Veteráni 1, Veteráni 2, Veteránky 7km 15km 3,5km
B - Dorastenci, Dorastenky, Juniori, Juniorky, Hobby 3,5km 7,5km 3,5km
C - Štafety 7km 15km 3,5km
D - Žiaci a Žiačky 1,5km 1,5km 1,5km
Štartovné: Úhrada v hotovosti na mieste pri prezentácii
A - 10€ - Muži, Ženy, Veteráni1, Veteráni2, Veteránky
B - 10€ - Dorastenci, Dorastenky, Juniori, Juniorky, Hobby
C - 10€ - Štafety
D - 5€ - Žiaci a Žiačky

Podľa pravidiel STÚ (registračné poplatky) bod 7.2 je každý slovenský neregistrovaný pretekár povinný uhradiť
2€ - jednorázový poplatok. Poplatok je organizátor povinný odviesť v prospech účtu STÚ.
Kategórie:
kategória názov vek rok narodenia
M Muži 20 - 39 rokov (1998 - 1979)
V1 Veteráni 1 Muži 40 - 49 rokov (1978 - 1969)
V2 Veteráni 2 Muži 50 a viac rokov (1968 a starší)
Ž Ženy 20 - 39 rokov (1998 - )
Vy Veteránky Ženy 40 a viac rokov (1978 a staršie)
Ži, Žy Žiaci, Žiačky 15 rokov a menej (2003 a mladší)
D, Dy Dorastenci, Dorastenky 16 - 17 rokov (2002 - 2001)
J, Jy Juniori, Juniorky 18 - 19 rokov (2000 - 1999)
Hi, Hy Hobby - Muži a Ženy 20 - 39 rokov (1998 - )
  Lúka + lesný chodník - mierne zvlnený terén
   malý okruh
    - dĺžka 1,5km

Zobraziť Rajecký kros duatlon - malý okruh - žiaci a žiačky (hobby 2.beh) na väčšej mape
   bežecký okruh
    - dĺžka 3,33km

Zobraziť Rajecký kros duatlon - bežecký okruh na väčšej mape
   cyklistický okruh
    - dĺžka 7,5km

Zobraziť Rajecký kros duatlon - cyklistický okruh na väčšej mape
Depo (bicyklové): 9:00-9:45 Otvorené pre kategóriu Žiaci a Žiačky
9:00-10:30 Otvorené pre kategóriu Dorastenci, Muži, Ženy, Hobby
Meranie časov: elektronicky - čipová technika (SUBNELL)
Ceny: vecné ceny podľa možností organizátora na 1., 2., 3. mieste v kategórii
Súťažný výbor: zástupca organizátora - Ján Kavec
hlavný rozhodca - ...
technický delegát - ...
Štartový balíček: - štartové číslo bežecké
- štartové číslo na bicykel (dopredu)
- 3x nálepka na označenie prilby
- čip na meranie času
Zvláštne ustanovenie: beh zvlnený terén, cyklistika trate pre horský bicykel, beh zvlnený terén. Trate nie sú uzatvorené, každý pretekár sa zúčastňuje podujatia na vlastné zdravotné a materiálne riziko je povinný sa riadiť pokynmi organizátora, hlavného rozhodcu a technického delegáta.

Povinná výbava cyklistická prilba, preukaz poistenca.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tratí a časového harmonogramu.
Podmienky a povinnosti
účastníkov:
 1. Preteká sa podľa platných pravidiel STU a týchto propozícii.
 2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo , vrátane pripravenosti na preteky.
 3.  Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.
 4.  Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas  cyklistickej časti od momentu dotyku s bicyklom, až po uloženie bicykla v depe.
 5. Štartovné čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 6. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky!!!
 7. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
 8. Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
 9. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania, správať sa ohľaduplne k okoliu, životnému prostrediu,  návštevníkom a divákom.
 10. V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi a rozhodcovi.
 11. Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 12. Protesty je možné podať písomne najneskôr však 01.05.2018, do 30min po zverejnení výsledkov  v kancelárii preteku. Vklad 20 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 13. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu zaväzuje prihláseného zúčastniť sa kros duatlonu, ak tak neurobí je povinný nahlásiť svoju neúčasť najneskôr do 24 hodín pred štartom.
 14. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov  súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v tomto formulári v bodoch 1 až 14.
Riaditeľ pretekov: Ján Kavec
j.kavec@pneunaradie.sk
tel.: 0903806153
©2017 dojava